LBPA Profesionālais standarts

LBPA Profesionālais standarts

2013.01.15

Būvniecības procesu Latvijas Republikā nosaka Būvniecības likums, tam pakārtotie normatīvie akti un standarti. Esošā likumdošana ne vienmēr dod skaidrus norādījumu par būvniecības procesā ievērojamajām normām un procesiem, atstājot vietu neviennozīmīgiem interpretējumiem. Nereti neprofesionāla interpretējuma rezultātā nācies ciest gan būvniecības pasūtītājiem,...

LGTS valde izziņo semināru par pāļiem

LGTS valde izziņo semināru par pāļiem

2012.11.03

Šī gada 22.novembrī Latvijas Ģeotehniķu savienības (LGTS) valde izziņo semināru par pāļiem. Seminārs tiek organizēts ar lekciju (10-15min) un diskusiju daļu (10-15min). Semināra / diskusiju mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku pāļu būvniecībā iesaistīto speciālistu diskusiju, lai identificētu dažādu nozaru speciālistu sadarbības problemātiku.   Semināra...

Legāla lietota programmatūra?

Legāla lietota programmatūra?

2012.07.19

Šī gada februārī mēs informējām par sodiem, kas draud par nelegālas programmatūras lietošanu un citiem autortiesību pārkāpumiem, rakstu skatīt šeit. Diemžēl jāatzīst, ka joprojām būvniecības nozarē un projektēšanā tajā skaitā, nereti tiek izmantota nelicencēta programmatūra. Kā viens no iemesliem parasti tiek minēta nespēja veikt lielas investīcijas vai arī...

Eirokodeksu ieviešana praktiskajā darbā Latvijā

Eirokodeksu ieviešana praktiskajā darbā Latvijā

2012.05.10

Arvien tuvojas brīdis, kad Eirokodeksi tiks ieviesti Latvijā kā vienīgā būvkonstrukciju projektēšanas normatīvo aktu sistēma. Tāpat kā visā pārējā Eiropā, arī Latvijā šīm izmaiņām ir gan atbalstītāji, gan arī pretinieki. Lai iedrošinātu Latvijas būvinženierus ikdienas projektēšanā pilnībā pāriet uz Eirokodeksiem, LVS Standartizācijas tehniskās komitejas 30...

Vai apzināmies riskus projektējot vēja ģeneratorus?

Vai apzināmies riskus projektējot vēja ģeneratorus?

2012.04.12

Vēja ģeneratora parku projektēšana un būvniecība Latvijā tika diskutēta gan LBPA regulārajās sanāksmē un īpašā darba grupā, gan arī LBS projektēšanas sekcijā. Šīs diskusijas rezultātā vienojāmies par tēmas aktualizāciju visā būvinženieru kopienā. Kā tieši iesaistīts vēja ģeneratoru parka būvniecībā, rakstu savas pārdomas par problēmas sadaļām. Vēja ģeneratoru...