Vēsture un fakti

2010.gada nogale – tiek aizsāktas būvkonstrukciju projektētāju kluba aktivitātes, regulāras tikšanās, ar mērķi attīstīt savstarpējo komunikāciju un sadarbību, kā arī celt nozares profesionālo līmeni.
2011.gada 29.aprīlī – tiek pieņemts lēmums un nodibināta Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.
2011.gada septembris – tiek atvērta asociācijas oficiālā mājas lapa www.lbpa.lv
– LBPA iesaistās Latvijas Būvniecības likuma izstrādes procesā
2011.gada decembris – oficiālā mājas lapa www.lbpa.lv iegūst jaunu izskatu un saturu
2011.gada 29.decembris – LBPA publicē Prasības aprēķinu atskaites izstrādei 1.draftu
2012.gada 24.februāris – pirmais LBPA bezmaksas seminārs ar tiešraidi internetā, to klātienē apmeklē 50 klausītāji; tagad un arī turpmāk semināru prezentācijas un video ieraksti pieejami www.lbpa.lv
2012.gada 22.novembris – LBPA uzsāk sadarbību ar Latvijas Ģeotehniķu Savienību organizējot semināru par pāļu pamatiem
2013.gada 15.janvāris – tiek publicēts Profesionāla standarta LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” pirmā (2012.gada) versija
2013.gada 20.februāris – LBPA noslēdz sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU)
2013.gada 1.aprīlis – LBPA uzsāk ESF līdzfinansētā nevalstisko organizāciju kapacitātes paaugstināšanas projekta īstenošanu piesaistot vairāk kā 31000 euro līdzfinansējumu
2013.gada 28.jūnijs – LBPA uzsāk Organizācijas vadības sistēmas, kas balstīta uz ISO 9001 standarta prasībām ieviešanu
2013.gada novembris – LBPA uzsāk sadarbību profesionālo semināru organizēšanā ar LR Ekonomikas ministriju
2013.gads kopumā – LBPA organizēti 6 semināri, kurus vidēji apmeklēja ap 100 klausītāju
– LBPA biedru skaits sasniedzis 70, vairāk kā 250 sekotāju LBPA mājaslapā un sociālajos tīklos.