Valde

VALDES PRIEKŠĒDĒTĀJS

valdes priekšsēdētājs Normunds Tirāns
E-pasts: lbpa@lbpa.lv

VALDES LOCEKLIS

valdes loceklis Gatis Vilks
E-pasts: gatisvilks@gmail.com

VALDES LOCEKLIS

valdes loceklis Mārtiņš Studers
Tālrunis: +371 29124653
E-pasts: martins.studers@gmail.com

VALDES LOCEKLIS

valdes loceklis Kaspars Kurtišs
Tālrunis: +371 26466662
E-pasts: kaspars@kforma.lv

VALDES LOCEKLIS

valdes loceklis Matīss Apsītis
E-pasts: matīss@arenso.lv