Rekvizīti

 
Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija

Reģistrācijas Nr. 40008179580

Adrese: Miera iela 52A-17, Rīga, LV-1013, Latvija

Banka:”Swedbank” AS

Norēķinu konts: LV02HABA0551030911359

Kods: HABALV22

E-pasts: lbpa@lbpa.lv