2012.gada aizstāvēto studentu darbu tēmas.

2012.gada aizstāvēto studentu darbu tēmas.

2012.06.22

Rakstā mēģināts apkopot pieejamo informāciju par 2012.gadā būvniecības specialitāšu studentu aizstāvētajiem noslēguma darbiem būvniecības specialitātē divās Latvijas augstskolās. Mērķis šim apkopojumam ir: sniegt būvniecības industrijai sistematizētu informāciju, iesaistīt būvniecībasindustriju pētniecības darbā; sniegt informāciju studentiem, lai notiktu esošo...

RTU BF studentu darbu aizstāvēšana jūnijā

RTU BF studentu darbu aizstāvēšana jūnijā

2012.05.29

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes studentiem. Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aistāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības...

Studentu darbu aizstāvēšana

Studentu darbu aizstāvēšana

2012.01.03

Šī gada janvārī sākas darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes studentiem. Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, kā arī cita derīga informācija. Interesenti tiek aicināti visa janvāra garumā sekot līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī...

EK ierosina ieguldīt pētniecībā

EK ierosina ieguldīt pētniecībā

2011.12.08

Eiropas Komisija š.g. 30.novembrī nākusi klajā ar jaunu pētniecības un inovācijas stratēģiju „Apvārsnis 2020“, kuras ietvaros nākamajā budžeta periodā (2014.-2020.gadā) zinātnieku, pētnieku un uzņēmēju projektiem paredzēts piešķirt apmēram 80 miljardus eiro. “Eiropā vēsturiski mēs esam bijuši izgudrotāji, bet ar ieviešanu mums ir gājis sliktāk. Ir svarīgi...

2012.gada studentu darbu pētījumu tēmas.

2012.gada studentu darbu pētījumu tēmas.

2011.09.20

Rakstā apkopotas studentu darbu tēmas 2012.gada ziemas sesijai divās Latvijas augstskolās. Tēmu apkopojuma mērķis ir: veicināt sadarbību starp augstskolu mācībspēkiem; informēt industriju par augstskolās notiekošajiem pētījumiem; izvirzīt industrijai aktuālas pētījumu tēmas; iesaistīt industriju pētniecības procesā un finansēšanā; iesaistīt industriju noslēguma...

3. lapa no 4««234