Uzmanību! Informācija sertificētiem būvspeciālistiem!

Uzmanību! Informācija sertificētiem būvspeciālistiem!

2015.07.29

Jaunā Būvniecības regulējuma kontekstā 2014. gada 7. oktobrī Ministru kabinets pieņēma sertificētajiem būvspeciālistiem saistošos noteikumus Nr. 610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”(turpmāk MK noteikumi). Noteikumi paredz, ka sertificētajiem būvspeciālistiem, atbilstoši noteikumu p. 31 Būvniecības...

Klusā Eirokodeksu ieviešana

Klusā Eirokodeksu ieviešana

2015.01.12

2015. gada 1. janvārī spēkā stājies jauns būvnormatīvs tērauda konstrukciju projektēšanai LBN 204-14 un jauns būvnormatīvs (vai jauna redakcija būvnormatīvam) koka konstrukciju projektēšanai LBN 206-14. Atšķirībā no iepriekšējajiem LBN-iem, šie ir daudz īsāki par visiem iepriekšējiem un pēc būtības nosaka vienīgi to, ka konkrētāk konstrukcijas turpmāk tiek...

Standartu projektu komentēšana ir pieejama e-vidē

Standartu projektu komentēšana ir pieejama e-vidē

2014.09.22

Standartizācijas biroja (LVS) pārraudzībā 2014. gada 14. augustā darbību uzsākusi e‑komentēšanas vietne viedoklis.lvs.lv, kurā uzņēmējiem un nozaru ekspertiem ir iespēja paust savu viedokli par Latvijas un Eiropas standartu projektiem.      Daļā uzņēmēju joprojām valda uzskats, ka standartus izstrādā kāds cits, taču tos izstrādā paši uzņēmēji kopā ar citām...

PAR BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NOZARES SAKĀRTOŠANU

PAR BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NOZARES SAKĀRTOŠANU

2014.05.28

    Pēc LBPA valdes un vairāku būvkonstrukciju projektēšanas biroju iniciatīvas 15. maijā notika aktīvāko būvkonstrukciju biroju vadošos projektētāju un vadītāju tikšanās lai diskutētu par kopējo profesionālo līmeni starp būvkonstrukciju projektētājiem, kā arī par citiem aktuāliem jautājumiem. Tika runāts par būvspeciālista atbildības termiņa...

LBPA Profesionālais standarts

LBPA Profesionālais standarts

2014.02.13

Aptuveni pirms gada tika publicēta LBPA Profesionālā standarta LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” pirmā versija. Šī gada janvārī ir pabeigts darbs pie Profesionālā standarta otrās jeb 2013.gada versijas. Jaunā un vecā standarta versijas brīvi pieejamas sadaļā Bibliotēka. 2013.gada laikā LBPA turpināja darbu pie...

2. lapa no 7123»»