Studentu darbu aizstāvēšana 2015.gada vasaras sesijā

Studentu darbu aizstāvēšana 2015.gada vasaras sesijā

2015.06.10

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studiju programmas “Būvniecība” studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aizstāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa jūnija garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

RTU Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2015.06.11, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 326. telpa

Profesionālā bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 11.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Katrīna Zalāne Bakalaura darbs: OS –RMS aprēķinu metodikas pielietošanas analīze tēraudbetona pārseguma konstrukcijās OS-RMS design approach analysis for composite steel and concrete covering structures Inženierprojekts: Ēkas pārbūve par viesnīcu Rīgā Building reconstruction to hotel in Riga M.sc.ing. V.Mitrofanovs Inž. Karolis
2 Agnese Dzintarniece Bakalaura darbs: Alumīnija stikloto fasāžu efektīvāko laidumu analīze Analysis of effective span for glazed aluminium curtain wall system Inženierprojekts: Biroja ēka Liepājā Office building in Liepaja M.sc.ing. V.Mitrofanovs M.sc.ing. E.Šķēle
3 Toms Bokta Bakalaura darbs: Portālrāmja noturības aprēķina aptuveno metožu precizitātes salīdzinājums Precision comparison of approximate calculation methods for portal frame buckling Inženierprojekts: Autosalons ar nesošo tērauda karkasu Car showroom with load-bearing steel frame Doc. L.Gaile M.sc.ing. K.Kostjukovs
4 Daiga Seikovska Bakalaura darbs: Racionālu parametru novērtēšana jaunceltnei nometnē Evaluation of rational parameters for a new building in a campsite Inženierprojekts: Daudzfunkcionāls koka karkasa nometņu komplekss Multifunctional complex for camps with timber framework Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. M.Šinka

Profesionālā maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 11.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Gatis Vilks Maģistra darbs: Dzelzsbetona plātņu stinguma analīze un tā ietekme uz statisko shēmu Stiffness analysis of RC plates and its influence on the structural system Inženierprojekts: Dzelzsbetona daudzstāvu dzīvojamā ēka RC residential multi storey building Doc. L.Gaile Dr.sc.ing. N.Tirāns
2 Klāvs Pirtnieks Maģistra darbs: Dažādu strukturālo faktoru ietekme uz līmēto siju nestspēju Influence of various structural factors of the bearing capacity of glutted beams Doc. I.Mieriņš Vad.pētn. G.Šahmenko
3 Ludmila Māsāne Maģistra darbs: Betona konstrukciju ar nemetālisku stiegrojumu robežstāvokļa analīze Limit states analysis of non-metallic reinforced concrete structures Prof. L.Pakrastiņš Doc. A.Skudra
4 Jānis Melderis Maģistra darbs: Koka – betona kompozītpārseguma nestspējas novērtēšana Bearing capacity evaluation of composite timber-concrete floors Prof. L.Pakrastiņš Asoc.prof. K.Bondars
5 Pēteris Galoburda Maģistra darbs: Statiski īslaicīgi slogota pāļa deformāciju prognozēšana Predicting deformations of a pile under short-term static loading Dr.sc.ing. N.Tirāns Asoc.prof. K.Bondars
6 Viktors Magone Maģistra darbs: Metāla karkasa konstrukciju progresīvā sabrukuma lineārā un nelineārā aprēķina analīze Linear and non-linear analysis of progressive collapse of steel frame structures Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. J.Šliseris
7 Karina Kaše Maģistra darbs: Audumu veidņu tehnoloģijas brīvas formas konstrukcijām Fabric formwork technology for freeform structures Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. L.Pupure
8 Zaiga Pūķe Maģistra darbs: Netieši enkuroti stiprinājumi kolonnu savienojumos Indirect anchorage fastenings in column connections Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. I.Paegle
9 Kristaps Freimanis Maģistra darbs: Auksti formētas plānsieniņu Z formas darbības analīze Behaviour analyse of cold-formed z-profile Prof. D.Serdjuks Pētn. U.Lencis
10 Jana Juričuka Maģistra darbs: Krustiski līmēta masīvkoka nesošo elementu darbības analīze Behaviour analysis of load-bearing elements from cross – laminated timber Prof. D.Serdjuks Doc. J.Biršs
11 Tatjana Saknīte Maģistra darbs: Lokveida koka pārseguma ugunsizturības analīze Fire design of arches type timber roof Prof. D.Serdjuks M.sc.ing. J.Veļičko
12 Jeļena Mihailova Maģistra darbs: Kompozītas HQ sijas analīze ar galīgo elementu metodi Finite element analysis of composite HQ Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. V.Goremikins
13 Vladislavs Pozņaks Maģistra darbs: Režģotu tērauda torņu formas ietekme uz to dinamiskiem parametriem Influence of steel lattice towers dynamic parameters Doc. L.Gaile Dr.sc.ing. J.Šliseris
14 Jānis Šimanskis Maģistra darbs: Seismisko slodžu ietekme uz nesošajām tērauda konstrukcijām Seismic load effect on steel structures Doc. L.Gaile M.sc.ing. M.Apsītis
15 Jānis Mūrnieks Maģistra darbs: Koka pārseguma nestspējas palielinājuma analīze Reduction of wooden covering by its strengthening analysis Prof. D.Serdjuks Prof. I.Radiņš
16 Ilona Učelniece Maģistra darbs: Sniega slodžu ietekme uz pārsegumiem atkarībā no to formas Impact of snow loads on different types of roof shapes Prof. D.Serdjuks Prof. D.Bajāre
17 Aļesja Žukovska-Kečedži Maģistra darbs: Vēja iedarbes izpēte uz dažādu formu pārsegumiem Wind load action depending on the roof’s shape Prof. D.Serdjuks Prof. A.Skudra
18 Jevgeņijs Gusevs Maģistra darbs: Liellaiduma lokveida tērauda pārseguma galveno nesošo elementu darbības analīze Behaviour analysis of main load-carrying members of long-span arch steel roof Prof. D.Serdjuks Vad.pētn. G.Šahmenko
19 Alvis Lukins Maģistra darbs: Kopnes joslas noturības analīze ārpus darbības plaknes Truss chords out of plane stability analysis Doc. L.Gaile Dr.sc.ing. A.Baikovs
20 Iluta Spruģe Maģistra darbs: Hidroizolācijas piedeva ietekme uz betona mehāniskām īpašībām Hidroizolation additive effect om the mechanical properties of concrete Prof. A.Krasnikovs Dr.sc.ing. A.Baikovs

RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

2015.06.15, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)
2015.06.17, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)

Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 15.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Maģistra darba tēma (LV/EN)
1 Zarāne Alise Juris Noviks Andris Veinbergs Stiklotās fasādes atbilstība skaņas izolācijas prasībām Glazing facade accordance with sound insulation standards
2 Elksnis Rinalds Sanita Rubene Pāvels Akišins Dažādu ražotāju gāzbetona bloku žūšanas procesa salīdzinājums ar elektriskās impedances spektrometrijas metodi Comparison of drying process of various manufacturers’ Aerated concrete blocks using EIS method
3 Stoļarovs Jurijs Kaspars Bondars Leonīds Pakrastiņš Dzenamo pāļu gala enerģijas absorbcijas regulācija Driven piles regulation of final energy absorption
4 Dāvis Eniks Kaspars Bondars Aivars Jurjāns Būvniecības kontrole un kvalitātes nodrošināšana Latvian Legal Regulations for Sustainable Construction
5 Zuļģis Artūrs Juris Noviks Jānis Kreicburgs Līmēta saplākšņu un sendvičtipa jumta pārseguma paneļu izvēles kritēriji
6 Pastars Mārtiņš Videvuds Ārijs Lapsa Pauls Ragainis Kompozīta betona kolonnas cilindriskās tērauda čaulās: tehnoloģijas un noturības pētījumi Composite concrete columns in steel shell: technology and buckling research
7 Zaķis Mārtiņš Kaspars Bondars Dmitrijs Serdjuks Punktveida slodzes ietekme uz saliktiem lentveida pamatiem Concentrated load impact on the composite strip foundation/span>
8 Adžiro Jūlija Mārtiņš Vilnītis Patricija Kara Saules kolektoru ekspluatācija Latvijā Solar collectors maintenance in Latvia
9 Feldmanis Mārcis Videvuds Ārijs Lapsa Juris Biršs Zemu izmaksu un zemas enerģijas patēriņa māju būvniecības principi Principles for low cost and low energy consumption house building
10 Krivāne Dace Kaspars Bondars Juris Biršs NAI dūņu izmantošana porainās keramikas izstrādē Porious ceramics material elaboration using sewage sludge
11 Smirnovs Oļegs Juris Noviks Genādijs Šahmenko Konstrukciju pastiprināšana pirms Mansarda izbūves
12 Ābols Rihards Juris Noviks Juris Karss Būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas plāns Ouality provision plan of construction supervision
13 Ķibers Krišjānis Edmunds Šķēle Aigars Ūdris Dinamiski slogotu grunšu deformāciju analīze Deformation analysis of dynamically loaded soils
14 Kuračs Valērijs Viktors Mironovs Vjačeslavs Zemčenkovs Perforētā metāla ekrāni aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku Screens of the perforated metal material for protection from electromagnetic fields

Bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 17.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženiera un bakalaura darba tēma (LV/EN)
1 Apškrūms Ģirts Mārtiņš Vilnītis Valdis Uzariņš Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka High-rise apartment building Sastatņu konstrukciju risinājumi Scaffolding construction solutions
2 Āva Jānis Tomass Kidiks Nikolajs Toropovs Sporta zāle Pļaviņās Sports hall in Plavinas Kultūrvēsturisku mūra tipa ēku siltināšanas iespējas Insulation options of historic masonry buildings
3 Krūmiņš Mārtiņš Mārtiņš Vilnītis Nikolajs Toropovs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 15. korpusa rekonstrukcija University Children’s Hospital, the 15th Corps reconstruction Energoefektīvi fasāžu siltinājuma risinājumi Energy efficient facade insulation solution
4 Irmejs Dāvis Videvuds Ārijs Lapsa Valdis Uzariņš Dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu ražotne Reinforced concrete railway sleeper plant Dzelzsbetona gulšņu ražošanas jaunākās tehnoloģijas Reinforced concrete railway sleeper latest technology
5 Jaunzems Jānis Videvuds Ārijs Lapsa Jānis Zilgme Granīta šķembu pārstrādes cehs Krievu Salā Granite aggregates reproduction factory in Krievu sala Granīta šķembu karjera izstrādāšanas jaunākās tehnoloģijas Advanced technologies for granite aggregates production in quarry
6 Krišjānis Dinsbergs Kārlis Kostjukovs Juris Orlovs Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukcija Reconstruction of Liepaja’s oil extraction plant Grunts piesārņojuma ietekme uz būvpamatni The impact of the soil pollution no the base of the ground
7 Korotajevs Dmitrijs Mārtiņs Vilnītis Laura Dembovska Administratīvā ēka Liepājā Administration Building in Liepaja Koka pārseguma siju protezēšana Prosthesis on wooden beams
8 Jānis Jankovskis Kārlis Kostjukovs Māris Strožs Ražošanas ēka ar noliktavu Rīgā Production building with warehouse in Riga Optimāla risinājuma izpēte rūpnieciski ražotai koka karkasa ēkas sienai Latvijas klimatoloģiskajos apstākļos The optimal solution for prefabricated timber walls under the climatic conditions of Latvia

RTU Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra

Aizstāvēšanās

 

Dalamies ja ir iepaticies