Studentu darbu aizstāvēšana 2015.gada janvārī un februārī

Studentu darbu aizstāvēšana 2015.gada janvārī un februārī

2015.01.14

Janvārī un februārī atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes un Rēzeknes augstskolas studiju programmas “Būvniecība” studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aizstāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa janvāra garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

 

RTU Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2015.01.29, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 326. telpa

Profesionālā maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 29.janvārī

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Inese Virbule Trīsstāvu koka karkasa ēkas nesošo elementu darbības analīze Behavioral analysis of load –carrying elements of three-storey timber framework building Prof. D.Serdjuks Prof. A.Korjakins

Profesionālā bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 29.janvārī

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Edgars Vingris Bakalaura darbs: Vienstāva tērauda karkasa racionāla konstruktīvā risinājuma pamatojums Single-storey steel frame justification Inženierprojekts: Daudzfunkcionālas rūpnīcas komplekss Multi-purpose industrial building Prof. D.Serdjuks Doc. G.Šahmenko
2 Inga Drobis-Drobiševska Bakalaura darbs: Koka karkasa nesošo elementu ugunsizturības analīze Fire design of load-bearing member of timber framework Inženierprojekts: Izstāžu paviljons ar koka karkasu Exhibition hall with timber framework Prof. D.Serdjuks Pētn. L.Radiņa
3 Linards Mālmeisters Bakalaura darbs: Liekto – salikto koka elementu darbības izpēte Behaviour investigation of composed members working in bending Inženierprojekts: Sabiedriska ēka ar koka karkasu Civil building with timber framework Prof. D.Serdjuks Pētn. Ģ.Būmanis
4 Edgars Lapoška Bakalaura darbs: Aprēķina modeļa iekļaušana būves informācijas modelēšanā Integration of structural model into building information modeling Inženierprojekts: Privātmājas jaunbūve ar galeriju un autonovietni Mežotnes ielā 13, Rīgā Cottage with winter garden and shed Mežotnes street 13, Riga Prof. L.Pakrastiņš Dr.sc.ing. N.Tirāns
5 Dārta Ļaudaka Bakalaura darbs: Tērauda karkasa racionāla risinājuma pamatojums Justification of rational solution of steel framework Inženierprojekts: Darbnīca ar tērauda karkasu Workshop with steel framework Prof. D.Serdjuks Pētn. P.Akišins
6 Veronika Tabola Bakalaura darbs: Rūpniecisko ēku karkasu ekonomiskais salīdzinājums The economical comparison of the industrial building frameworks Inženierprojekts: Saldētava Rīgā Cold storage in Riga Prof. L.Pakrastiņš Pētn. U.Lencis
7 Edgars Zelčs Bakalaura darbs: Lokveida tērauda pārsegumu racionāla parametru analīze Rational parameter analyses of arch-type steel framework Inženierprojekts: Angārs ar jaukto karkasu Hangar with the mixed framework Prof. D.Serdjuks Pētn. E.Skuķis
8 Kārlis Pīlaps Bakalaura darbs: Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju aprēķina analīze uz seismiskām iedarbēm Precast concrete constructions calculation analysis to the seismic actions Inženierprojekts: Daudzstāvu biroju ēka Rīgā Multi-storey office building in Riga M.sc.ing. V.Mitrofanovs Pētn. U.Lencis
9 Bruno Baškers Bakalaura darbs: Augstas stiprības betonu stiepes radītu plaisu izpēte Tension crack study of high strength concrete Inženierprojekts: Biroja ēka ar pazemes autostāvvietu Rīgā Office building with underground parking in Riga Doc. A.Sprince Asoc.prof. K.Bondars
10 Jānis Goldmanis Bakalaura darbs: Kompozītas HQ sijas nestspējas analīze Load Bearing Capacity Analysis of Composite HQ Beam Inženierprojekts: Dzīvojamo māju komplekss ar pazemes garāžu Cēsīs Living house complex with underground parking in Cesis Prof. L.Pakrastiņš M.sc.ing. M.Apsītis

 

RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas katedra

Aizstāvēšanās

2015.02.04, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)

Bakalaura darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 4.februārī

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Jānis Petrušovs Bakalaura darbs: Fasādes remonta darbu tehnoloģija Facades repair work technology Inženierprojekts: Daudzstāvu sociālā dzīvojamā māja, Rīga Social house building in Riga M.Vilnītis G.Šahmenko
2 Mārcis Vilšķērsts Bakalaura darbs: Saliekamā dzelzsbetona elementu pielietošana būvniecībā Usage of precast concrete elements in construction Inženierprojekts: Mazstāvu dzīvokļu ēkas, Liepājā Low-rise apartment buildings in Liepaja M.Vilnītis M.Šinka
3 Inga Einika Bakalaura darbs: Grunšu un nogāžu stiegrošanas jaunākie tehnoloģiskie procesi The latest technology of reinforcement processes for earth and soil structures Inženierprojekts: Izstāžu zāle Madonā Exhibition Hall in Madona V.A.Lapsa E.Ramiņš
4 Anete Dzelme Bakalaura darbs: Ventilējamas fasādes stiprinājumu izvēle Selection of ventilated facade fastening Inženierprojekts: Viesnīca Mārupē Hotel in Marupe M.Vilnītis J.Biršs
5 Elmārs Cibis Bakalaura darbs: Jaunās paaudzes siltumizolācijas materiāli Thermal insulation materials of new generation Inženierprojekts: Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Institūta ielā 34a, Ulbrokā Easement of preschool building 34a Institute St., Ulbroka B.Gaujēna J.Kazjonovs
6 Evika Apine Bakalaura darbs: Mūsdienu risinājumi energoefektivitātē koka karkasa ēkām Modern solutions for energy efficiency in timber frame buildings Inženierprojekts: Noliktavas un biroja ēka Rīgā Warehouse and office building in Riga M.Vilnītis P.Kara
7 Didzis Vīksne Bakalaura darbs: Iekštelpu apdares materiālu izvērtējums Evaluation of interior finishing materials Inženierprojekts: Daudzstāvu dzīvojamā ēka, Rīgā Apartment building in Riga M.Vilnītis L.Radiņa
8 Jānis Millers Bakalaura darbs: Fasādes apdares mūsdienīgi risinājumi Modern Solutions to Building Facade Inženierprojekts: Administratīvā ēka, Rīga Administration Building in Riga M.Vilnītis P.Kara
9 Lauma Vasarāja Bakalaura darbs: Esošu skolas telpu akustisko īpašību uzlabošana Improvement of schoolroom acoustics Inženierprojekts: Skolas rekonstrukcija Reconstruction of school building K.Bondars A.Zabrauskis J.Kazjonovs
10 Aleksandrs Katļinskis Bakalaura darbs: Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšanas tehnoloģijas Strengthening methods of concrete structures Inženierprojekts: Sporta halle Saulkrastos Sports hall in Saulkrasti V.A.Lapsa U.Lencis

 

RTU Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūts

Aizstāvēšanās

2015.01.27, plkst. 9:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 224. telpa

Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 27.janvārī

Protokola Nr. Uzvārds, Vārds Darba vadītājs Maģistra darba tēma Recenzents
1 Ilona Aleksejeva A.Korjakins Nanodispersās piedevas betona ražošanā V.Mironovs
2 Inese Ofkante G.Šahmenko Kaņepju spaļu kompozītmateriāls ar kaļķu-māla saistvielu V.Lapsa

Bakalaura darbu aizstāvēšanas saraksts 2015.gada 27.janvārī

Protokola Nr. Uzvārds, Vārds Darba vadītājs Bakalaura darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Pjotrs Žukovs A.Korjakins Slēgtu cauruļprofila tērauda kopņu optimizācija D.Serdjuks
2 Mārīte Luriņa A.Korjakins Nanomateriālu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē B.Gaujēna
3 Elvija Namsone G.Šahmenko Divkomponemtu beramā siltumizolācija J.Noviks
4 Justs Jankovskis G.Šahmenko Augstas veiktspējas šūnu betona sastāva un mikrostruktūras ietekme uz materiāla īpašībām T.Kidiks
5 Ingus Cikanovičs A.Korjakins Dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšana ar oglekļa šķiedras kompozītmateriāliem V.Lapsa
6 Viktorija Stirāne A.Ūdris Dažādu būvmateriālu masas, tilpummasas un blīvuma vērtību korektums būvprojektēšanā D.Serdjuks
7 Egija Leite K.Kalniņš Trieciena slodžu ietekmes novērtēšana sendviča tipa konstrukcijās D.Serdjuks
8 Miks Šķēle K.Kalniņš Armējuma ietekmes novērtējums šķiedru kompozītmateriāliem liecē B.Gaujēna
Dalamies ja ir iepaticies