Studentu darbu aizstāvēšana vasaras sesijā

Studentu darbu aizstāvēšana vasaras sesijā

2014.05.20

Jūnijā atsākas šī mācību gada studiju noslēguma darbu aizstāvēšana RTU Būvniecības fakultātes un Rēzeknes augstskolas studiju programmas “Būvniecība” studentiem.

Šajā lapā tiks izvietota un papildināta pieejamā informācija par aizstāvēšanu datumiem, laikiem un vietu, aizstāvamajām tēmām, diplomandiem un darbu vadītājiem. Interesenti ir aicināti apmeklēt aizstāvēšanās sēdes un noklausīties prezentācijas. Sadarbības veicināšanas nolūkā iespējama kontaktu dibināšana ar diplomandiem un darbu vadītājiem.

Visa jūnija garumā sekojiet līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai šajā lapā. Iespējams arī pieteikties jaunumiem epastā par diplomdarbu aizstāvēšanu. Sūtiet savu pieprasījumu uz jaunumi@lbpa.lv un Jūs tiksiet informēti, ja lapā parādīsies kāda jauna informācija par darbu aizstāvēšanu.

 

RTU Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedra

Aizstāvēšanās

2014.06.18, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 326. telpa

Profesionālā maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 18.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Ieva Radziņa Caurspiešanas aprēķinu drošuma līmeņa novērtējums
Evaluation of safety level of punching calculation
Dr.sc.ing. N.Tirāns K.Bondars
2 Jānis Boginskis Tērauda kāpņu svārstības gājēju iespaidā
Steel stair dynamic response to human induced loads
Doc.
L.Gaile
A.Skudra
3 Aivars Vilguts Šķērsu līmētas koksnes aprēķina metodikas analīze liektam elementam
Design methodology analysis of cross-laminated timber elements subjected to flexure
Doc. I.Mieriņš G.Šahmenko
4 Ņikita Devjatajevs Koka siju pastiprināšanas un remonta iespējas analīze
Analysis of strengthening and repairing possibilities of timber beams
Prof. D.Serdjuks Tkačuks
5 Andrejs Ivanovs Spiesti-stieptu elementu modeļu izmantošanas analīze dzelzsbetona augsto siju aprēķinā
Strut – and tie element model application analyses in Deep Beam Design
Doc. A.Skudra M.Strožs
6 Mārtiņš Āboliņš Tipveida dzīvojamo namu stāvokļa analīze un ieteikumi renovācijai
Analysis of typical residential building condition and recommended renovation events
Prof. R.Ozoliņš U.Lencis
7 Jūlija Vasiļjeva Kompozīto cauruļveida kolonnu pielietošanas efektivitātes pētījumi
Tubular composite column use efficiency research
Prof. R.Ozoliņš Ģ.Būmanis
8 Jānis Broņka Telpiska pamatnes deformācijas analīze
Analysis of three – dimensional subsoil deformations
Asoc.prof. K.Bondars J.Marnauza
9 Artūrs Hirkovskis Alumīnija nesošo elementu darbības analīze
Behavior analyze of load bearing member from aluminium alloys
Prof. D.Serdjuks P.Kara

Profesionālā bakalaura un inženiera kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 18.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Tēmas nosaukums (LV / EN) Vadītājs Recenzents
1 Inga Pavītola Bakalaura darbs:
Stiegrota līmēta loka darbības analīze
Behaviour’s analysis of reinforced glulam arch
Inženierprojekts:
Sporta zāle ar koka karkasu
Sporting hall with timber framework
Prof. D.Serdjuks J.Kazjonovs
2 Anastasija Tihonova Bakalaura darbs:
OSB plātņu kā vēja saišu pielietojuma izpēte
Investigation of the use of OSB plates as wind bracing
Inženierprojekts:
Daudzstāvu koka karkasa ēka
Multi – storey timber building
Doc. I.Mieriņš D.Serdjuks
3 Mārtiņš Kusiņš Bakalaura darbs:
Pārseguma nesošās konstrukcijas optimizācija
The bearing cover design optimization
Inženierprojekts:
Universāla sporta halle
Universal sports hall
Doc. I.Mieriņš P.Akišins
4 Aleksandrs Hoļimenkovs Bakalaura darbs:
Tērauda siju ugunspretestības analīze
Fire resistance analysis of steel beams
Inženierprojekts:
Tērauda karkasa slēgtie tenisa korti
Steel frame indoor tennis courts
Doc.
L.Gaile
K.Kostjukovs
5 Tatjana Saknīte (nekl) Bakalaura darbs:
Lokveida koka kopnes racionāla risinājuma pamatojums
Basis of lattice arche’s rational solutions
Inženierprojekts:
Minifutbola halle ar koka karkasu
Minifootball hall with timber framework
Prof. D.Serdjuks M.Šinka

 

RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas institūts

Aizstāvēšanās

2014.06.11, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)
2014.06.16, plkst. 10:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 213. telpa (aktu zāle)

Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 11.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Bakalaura vai maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Kristaps Eglājs Sanita Rubene Kaspars Kalniņš Apkārtējās vides faktoru ietekme uz mitruma sadalījuma noteikšanu gāzbetona konstrukcijās ar EIS (elektriskās pretestības spektrometrijas) metodi
Effect of external environmental factors on the distribution of moisture determination in aerated concrete structures with the EIS method
2 Kristaps Žvīgulis Mārtiņš Vilnītis Anatolijs Borodiņecs Siltuma plūsmas procesi dažādās ārsienu norobežojošajās konstrukcijās.
Heat flow processes in external wall construction
3 Gints Bīmanis Sanita Rubene Pāvels Akišins PLAISU IETEKME UZ MITRUMA SADALĪJUMA NOTEIKŠANU GĀZBETONA KONSTRUKCIJĀS AR ELEKTRISKĀS PRETESTĪBAS SPEKTROMETRIJAS METODI
Impact of cracks to determination of humidity distribution in aerated concrete constructions with the method of electrical impedance spectrometry
4 Edgars Saušs Vitālijs Lūsis Juris Biršs Tērauda šķiedru orientācijas ietekme uz fibrobetona spiedes stiprību
Steel fiber orientation effect on fiber reinforced concrete compressive strength
5 Mārtiņš Pošeika Vitālijs Lūsis Jānis Libkovskis Tērauda fibru orientācijas ietekme uz fibrobetona lieces stiprību
Steel fiber orientation effect on bending strength of fiber concrete
6 Vasīlijs Griņēvičs Vitālijs Lūsis Diāna Bajāre Betona un fibrobetonu grīdu segumi un to jaunākās tehnoloģijas
7 Mihails Lisicins Viktors Mironovs Vjačeslavs Zemčenkovs Lentveida perforētu tērauda atlikuma materiālu izmantošanas iespējas būvniecības tehnoloģijās.
The Usage Possibilities of Perforated Steel Band Waste Materials in Construction Technologies
8 Tatjana Mihailova Arturs Lakašenoks Genādijs Šahmenko Augstas stiprības betona izmantošana saspriegtās konstrukcijās.
Application of high-strength concrete in prestressed structures
9 Mārtiņš Cāns Viktors Mironovs Vjačeslavs Zemčenkovs Silīcija karbīds un tā ietekme uz betonu.
Silicon carbide and its effect on concrete.
10 Olga Kļimenkova Kaspars Bondars Raimonds Ozoliņš Ārkārtēja iedarbe uz esošo ēku konstrukcijām
Accidental loading on existing structures
11 Liene Rūtiņa V. A. Lapsa Miervaldis Malēvics Jaunākās beztranšeju zemes darbu tehnoloģijas
Advanced Technologies in Trenchless Earthworks
12 Auziņš Kristaps Viktors Mironovs Genādijs Šahmenko Smagais betons ar smalkām metāla piedevām un tā izmantošana
Heavy weight concrete with fine metal fillers and its usage

Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 16.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Recenzents Inženiera un bakalaura vai maģistra darba tēma (LV / EN)
1 Andris Ummers M. Vilnītis Māris Šinka Ēkas rekonstrukcija Rīgā
Mūra konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi
2 Dace Krīvāne T. Kidiks Patricija Kara Biroja ēka ar noliktavu Mērsraga novadā
Office building with warehouse in Mērsrags area
Gaismas caurlaidīgs betons
Light transmitting concrete
3 Guntars Zdanovskis J. Noviks Vilhelms Bricis Ražošanas un biroja ēka Ventspilī
Metāla rāmju un kopņu pielietošanas efektivitātes analīze.
4 Mārtiņš Pastars M. Vilnītis Jānis Kazjonovs Sporta centrs II kārta – peldbaseins, Koknesē
Sport center stage II – swimming pool in Koknese
Konstruktīvo elementu pastiprināšanas tehnoloģija un aprēķina metodika
Technology and analysis of structural reinforcement
5 Igors Juzkivs L. Vitālijs Uldis Lencis Lielveikala būvniecība Liepājā
Supermarket Building in Liepaja
Sendvičpaneļu veidu tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums
Technical and Economic Comparison of Sandwich Panel Types
6 Marta Katana B. Gaujēna Ģirts Būmanis MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALS APĒ
RETAIL STORE IN APE
METĀLA KARKASA ĒKU SIENU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SALĪDZINĀJUMS
COMPARISON OF NONBEARING WALL SOLUTIONS FOR METAL FRAME BUILDINGS
7 Uldis Vītols M. Vilnītis Aigars Ūdris Slimnīcas ēka Talsos
Hospital building in Talsi
Pamatu izbūve sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos
Foundation construction in difficult geotechnical conditions
8 Gints Apinis K. Bondars Jēkabs Januševskis Trīsstāvu ofisa ēka
Three storey office building
Stikla trīskāršo pakešu stiprības analīze
Three-layered glass unit load bearing analysis
9 Kristīne Plētiena M. Vilnītis Jānis Lāčaunieks MEDICĪNAS CENTRS “VESELĪBA”, CĒSĪS
MEDICAL CENTER “VESELIBA” IN CESIS
NESOŠO SIENU PASTIPRINĀŠANAS METODES
STRENGHTENING METHODS OF LOAD-BEARING WALLS
10 Artūrs Lasmanis T. Kidiks Juris Karss Sporta halle Alojā
Sports hall in Aloja
Perforēto zoboto plākšņu savienojuma sistēmas pielietošanas, ekonomiskuma un efektivitātes analīze
Application and efficiency analysis of punched metal plate joint system
11 Dmitrijs Zakrževskis M. Vilnītis Patricija Kara Noliktava, Jelgava
A warehouse in Jelgava
Jumta segumi un to pielietošanas īpatnības
Roof covering and the specificity of its application

 

RTU Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra

Aizstāvēšanās

2014.06.12, plkst. 9:00, Āzenes iela 16/20, Rīga, 224. telpa

Maģistra darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 12.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Darja Neverkoviča A. Korjakins Betona piedevu ietekmes izpēte uz dzelzsbetona korozijizturību: karbonizācijas un hlorīdu penetrācijas ietekme.
Influence of Additives on Reinforced Concrete Durability: Effect of Carbonation and Chloride Attack.
A-V. Lapsa
2 Jekaterina Selicka A. Korjakins Pildvielu un matricas īpašību ietekme uz neveiksmīgu tiešo stiprinājumu un tiešo stiprinājumu enkurošanas mehānismiem betonā.
Influence of matrix and aggregate properties on the failure rate and anchoring mechanisms of direct fastening in concrete.
K. Bondars
3 Līga Tomase A. Korjakins Porainās keramikas iegūšana.
Producing of porous ceramics.
J.Noviks
4 Ilona Šulberga K. Kalniņš Tipveida būvmateriālu testēšanas izmaksu aprēķina metodoloģijas izstrāde.
Cost estimation methodology for standart structural material certification tests.
V. Mironovs
5 Kaspars Viškers G. Šahmenko Augstas efektivitātes fibrobetons ar oglekļa šķiedrām.
High-Performance Concrete with carbon fibers.
U. Skadiņš
6 Jānis Ruskuls D. Bajāre Pucolāntipa piedevu ietekme uz betona stiprības indeksu.
Pozzolanic additive effect on the concrete strength inde.
A-V. Lapsa

Bakalura darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 12.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Bakalaura darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Viktor Pehota A. Korjakins Inž.pr.: Noliktava ar biroju telpām
Pētn.d.: Kārstumizturigais betons
Project: Warehouse with offices
Research: Heat resistant concrete
L. Pakrastiņš
2 Paulina Romanovska A. Korjakins Inž.pr.: Valmieras pārgaujas ģimnāzijas sporta zāle
Pētn.daļa: Zaļie jumti
Eng: Pārgaujas Gymnasium sports hall in Valmiera
Research: Green roofs
J. Noviks
3 Nika Davidova A. Korjakins Inž.pr.: Siguldas vidusskola
Pētn.daļa: Restaurācijas javas
Eng: School in Sigulda
Research: Restauration mortars
A. Sprince
4 Jelena Grjazniha A. Korjakins Inž.pr.: 4 stāvu slimnīcas jaunbūve Daugavpilī
Pētn.daļa: Pagrabu hidroizolācijas atjaunošana esošās ēkās, to konstruktīvie risinājumi
Eng: Four-storied hospital building construction in Daugavpils
Research: Waterproofing renovation in existing building basements and its constructive solutions
M. Vilnītis
5 Renārs Kasparovičs A. Korjakins Inž.pr.: Biroja ēka ar noliktavu Ventspils ielā 50, Rīgā
Pētn.daļa: Piemērotāko biroja telpu logu platību noteikšana pasīvajā ēkā
Eng: Office building with warehouse on Ventspils street No. 50 in Riga
Research: Most appropriate window area determination for an office space in a passive house
B. Gaujēna
6 Elina Edolfa A. Korjakins Inž.pr.: Tirdzniecības centrs Tukumā
Pētn.daļa: Horizontālo hidroizolāciju ierīkošanas metodes ēkas pamatiem
Eng: Mall in Tukums
Research: Installation method of horizontal waterproofing insulation in building foundations
K. Alksnītis
7 Nataļja Arsentjeva A. Korjakins Inž.pr.: Noliktavas ēka Liepājā
Pētn.daļa: Laku krāsu materiālu izturības paaugstināšana
Eng: Warehouse in Liepaja
Research: Resistance improvement of paints and varnishes
V. Lūsis
8 Klavs Zālītis A. Korjakins Inž.pr.: Koģenerācijas elektrostacijas Rīgā
Pētn.daļa: Tērauda aizsardzība pret koroziju
Eng: Cogeneration power station in Riga
Research: Steel corrosion protection

V. Mitrofanovs

Neklātienes darbu aizstāvēšanas saraksts 2014.gada 12.jūnijā

Nr. Uzvārds, Vārds Vadītājs Maģistra darba tēma (LV / EN) Recenzents
1 Pjotrs Žukovs A. Korjakins Pētn.daļa: Slēgtu cauruļprofila tērauda kopņu optimizācija D. Serdjuks
2 Andris Rentovičs P.Kara Inž.pr.: Biroja ēka Ģertrūdes ielā 30, Ventspils
Pētn.daļa: Inovatīvie siltumizolācijas materiāli.
Eng: Office Building, 30 Gertrudes Str., Ventspils
Research: Innovative Thermal Insulating Materials
M. Vilnītis

 

Rēzeknes Augstskolas 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Būvniecība”

Aizstāvēšanās

2014.06.13, plkst. 9:30, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne

 

Dalamies ja ir iepaticies