Promocijas darbs aizstāvēts

Promocijas darbs aizstāvēts

2014.02.10

 

Šī gada 7. februārī Līga Gaile aizstāvējusi Promocijas darbu “Režģotu vieglu torņveida konstrukciju svārstības gājēju dinamisko iedarbju rezultātā”, iegūstot inženierzinātņu doktora grādu Būvzinātnes nozarē Būvkonstrukciju apakšnozarē.

 

Līga Gaile

 

 

Sveicam !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalamies ja ir iepaticies